Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SÜBA Hungary Kft.

Utoljára frissítve: 2022. október 19.

 

A honlapunkon (csatarka.com) történő kapcsolatfelvétel során és azt követően az Ön néhány személyes adatát kezeljük. Ebben az Adatkezelési tájékoztatóban bemutatjuk, hogy ez miért és hogyan történik. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy kérése lenne, írjon nekünk a csatarka34@sueba.hu e-mail címre.

 

Az adatkezelő

Az Ön személyes adatait a SÜBA Hungary Kft. kezeli (székhelye: 1027 Budapest, Ganz utca 16. 3. em.; cégjegyzékszáma: 01-09-377814; e-mail cím: csatarka34@sueba.hu).

 

Minden adatkezelésnek van egy konkrét célja, időtartartama és jogalapja. Ha ezek közül bármelyik megszűnik, akkor nem kezeljük tovább a személyes adatait, kivéve, ha arra a SÜBA Hungary Kft. jogi igényeinek érvényesítése miatt lenne szükség. Ez utóbbi adatkezelés az adatkezelő „jogos érdekén”, azaz az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapszik. Ha ilyen adatkezelésre kerülne sor, értesítjük Önt.

 

Az „adatkezelés” fogalma alatt minden, a személyes adatokkal végzett műveletet értünk (például azok rögzítését, tárolását, elemzését és törlését). A „személyes adat” alatt az Önnel közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatba hozható olyan információt értjük, amivel az Ön személye konkrétan beazonosítható.

 

A „szerződés teljesítése” nevű jogalap azt jelenti, hogy a személyes adatát az Ön kezdeményezését (kapcsolatfelvételét) követően kezeljük az Ön és a SÜBA Hungary Kft. (mint beruházó) közötti, lakásértékesítéssel kapcsolatos esetleges szerződéskötés előkészítése érdekében. Ez a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapszik.

 

Kapcsolatfelvétel

Személyes adatait a részünkre – e-mail vagy telefonhívás útján – küldött üzenet, illetve megkeresés megválaszolása céljából kezeljük az alábbiak szerint:

Milyen személyes

adatokat:

-       név, e-mail cím és egyéb megadott elérhetőség (pl. telefonszám),

-       a lakáskereséssel, vagy -választással kapcsolatban megadott személyes preferenciák

Meddig:

-       a lakásértékesítéssel kapcsolatban a SÜBA Hungary Kft.-vel történő szerződéskötés megkötéséig, vagy

-       a kapcsolatfelvételtől számított 6 hónapig

attól függően, hogy melyik következik be hamarabb

Milyen jogalapon:

szerződés teljesítése (előkészítése)

 

Süti-használat

A honlapunk fejlesztéséhez több, a honlaphasználatot mérő és elemző sütit használunk.

 

-       A „sütik” a honlapunk által küldött és az Ön böngészőjében tárolt kis méretű fájlok. Minden sütinek saját azonosítója van, amellyel felismerhetők a honlapot meglátogató új és visszatérő felhasználók (Önt is ideértve). A sütik továbbá minden egyes látogatásról tárolnak információkat, amelyekkel tovább lehet fejleszteni egy honlap működését.

 

-       A sütik letiltása: Ön bármikor letilthatja a sütik használatát a böngészője beállításai között (általában a „Segítség” menüpontnál). Fontos tudni, hogy a sütik letiltása esetén nem biztos, hogy a honlap megfelelően fog működni.

 

-       A honlapunkon jelenleg az alábbi sütiket használjuk:

süti neve:

Google Analytics

típusa:

Statisztikai célú cookie

adatkezelési cél:

A statisztikai célú cookie-k használatával az Oldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók hogyan használják az Oldalt, így például arról, hogy milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, illetve az Oldal mely részeire kattintottak a felhasználók.

adattárolási idő:

2 év

jogalap:

Jogos érdek

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

Az alábbi jogok gyakorlásával kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk a csatarka34@sueba.hu e-mail címen. Az illetéktelen kérések kiszűrése érdekében további információkat kérhetünk Öntől a személyazonossága megállapítása érdekében. A kéréseket igyekszünk 30 napon belül megválaszolni. Ha valamilyen oknál fogva nem tudjuk a kérését teljesíteni, értesítjük Önt.

 

hozzáférés:

Bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelésünk részleteiről (például, hogy milyen személyes adatait és milyen célból kezeljük).

helyesbítés:

Kérheti, hogy az általunk pontatlanul vagy hiányosan kezelt személyes adatait javítsuk, vagy egészítsük ki.

adattörlés:

Kérheti, hogy töröljük az egyes vagy az összes általunk kezelt személyes adatát.

tiltakozás:

Tiltakozhat a reklámjaink küldése ellen, illetve akkor is, ha az adatkezelés jogalapjánál a „jogos érdeket” jelöltük meg. Tiltakozás esetén továbbá azt is kérheti, hogy a tiltakozással érintett adatkezelést az adatok tárolására korlátozza addig, amíg a tiltakozás körülményeit kivizsgáljuk. Ha a tiltakozás jogos, akkor nem kezeljük tovább a tiltakozással érintett személyes adatait.

korlátozás:

Kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását, ha úgy véli, hogy az adatkezelés jogellenes vagy a kezelt adatok pontatlanok. Ezen felül is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha azokat egyébként törölnénk, de azokra Önnek mégis szüksége van, például a jogi igényei érvényesítéséhez.

adathordozás:

Kérheti, hogy továbbítsuk az általunk kezelt személyes adatait Önnek vagy egy Ön által megjelölt másik adatkezelőnek.

panasztétel:

Ha úgy véli, hogy az adatkezelő megsértette a GDPR és az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit, akkor panaszt nyújthat be a NAIH-hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; elérhetőségek – székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. [Magyarország]; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410). Megköszönjük, ha panaszával elsőként hozzánk fordul!

bírósághoz fordulás:

Ha úgy véli, hogy az adatkezelő az adatkezelés során megsértette az Ön jogait, akkor Ön jogosult – választása szerint a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti – bírósághoz fordulni. A bírósági eljárással kapcsolatban további információkat itt talál: birosag.hu.

 

További fontos információk

-       Ön felel azért, hogy milyen személyes adatokat oszt meg velünk. Az adatkezelő nem köteles az Ön által megadott személyes adatok hitelességét vagy pontosságát ellenőrizni. Kérjük, hogy mások személyes adatait ne ossza meg velünk. Ha a személyes adataiban (például e-mail címében vagy telefonszámában) változás következne be, akkor Ön felel azért, hogy a változásokról – a nyilvántartásunk napra készen tartása érdekében – késedelem nélkül értesítsen minket. Az adatkezelő kizárja a felelősségét minden olyan kárra nézve, amely a pontatlanul megadott személyes adatainak kezeléséből ered.

 

-       Az adatkezelő nem felelős a honlapunkról hiperlinken keresztül elérhető más honlapok vagy alkalmazások adatkezeléséért. Javasoljuk, hogy minden esetben ellenőrizze az így felkeresett honlap adatkezelési tájékoztatóját.

 

-       A jelen Adatkezelési tájékoztatót az adatkezelő bármikor és egyoldalúan módosíthatja. A személyes adatait érintő módosításokról értesítjük Önt. Az Adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog irányadó, az itt nem szabályozott kérdésekben pedig a GDPR és az egyéb magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

***